Copyright & Disclaimer

Rechten van intellectuele eigendom


Onze website en de content daarop is auteursrechtelijk beschermd.

Deze website is bestemd voor eigen gebruik van onze klanten. Het is niet is toegestaan om (delen van) de website te kopiëren of inhoud van deze website te verveelvoudigen en/of openbaren anders dan het bekijken daarvan op een apparaat en / of het printen van een enkelvoudig hardcopy.

Zonder enige schriftelijke voorafgaande toestemming van Smartwares B.V. of een van haar gelieerde dochterondernemingen is het absoluut niet toegestaan om deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of op enige manier beschikbaar te stellen op het wereldwijd netwerk. Tevens is het niet toegestaan om deze website te framen.

Smartwares B.V. is trots op de merken die we hebben opgebouwd, zoals: Smartwares, Princess, Tristar, Campart, Byron, HomeWizard en Topcom.

Smartwares B.V., de aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar licentiegevers behouden alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle (inhoudelijke) informatie, logo’s en het beeldmateriaal op de website te allen tijde voor. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smartwares B.V., de aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar licentiegevers.

Informatie op de website


Via onze website verstrekken we informatie aan de bezoekers over onze producten en diensten. Onze website kan links naar websites van derden bevatten. Wij hebben het recht om informatie op onze website op elk door ons gewenst moment en zonder aankondiging te wijzigen.

De website kan interactieve pagina’s bevatten waarop bezoekers teksten kunnen plaatsen reviews geven en vragen kunnen stellen.

De informatie op onze website is toegankelijk voor alle bezoekers. Plaats derhalve geen vertrouwelijke informatie.

Smartwares B.V. en/of de aan haar gelieerde onderhaar dochterondernemingen niet verantwoordelijk voor de informatie die een bezoeker op de website deelt. Deze informatie houdt geen weergave van de mening of het beleid van Smartwares B.V. en/of de aan haar gelieerde ondernemingen in.

Mocht je informatie die je hebt geplaatst, willen verwijderen, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Disclaimer


De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie over Smartwares B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen.

Alle (product)informatie die wordt weergegeven (zoals: tekst, beelden, afbeeldingen, links, documenten, video’s en overige materialen) is met zorg samengesteld.

Smartwares B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen geven geen garanties:
  • ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de (product)informatie op haar website of die van derden
  • dat de website (i) aan jouw vereisten voldoet; (ii) ononderbroken ter beschikking wordt gesteld, of veilig en/of vrij van fouten is
  • dat elektronische communicatie verzonden door Smartwares B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen, vrij is van virussen of andere schadelijke elementen
Smartwares B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op onze website, of door onze website.

De aan Smartwares B.V. gelieerde ondernemingen zijn:
  • Tristar Europe B.V. 
  • Princess Household Appliances B.V.
  • Smartwares Safety & Lighting B.V.
  • Homewizard B.V. 

Aan het laden
Aan het laden
Image title